ДГ „Дъга“ Пловдив

История

Детската градина е  разположена  в район „Северен” с дворна част- 4618кв.м  и застроена част-1112кв.м.
Сградата отговаря на всички необходими условия за нормалното отглеждане, възпитание и развитие  на децата от 3 до 7 годишна възраст: състои се от два масивни корпуса с топла връзка, физкултурен салон, кухня  и два вътрешни двора. Външният двор на детското заведение е озеленен с различни дървета и храсти и представлява естествен филтър за здравето на децата.Оборудван е с модерни  съоръжения, има обособени площадки и външна сцена. Детската градина е определена за базова към ПУ „Паисий Хилендарски”и работи като такава 10г.-до 1995г.
От м.януари 1992г.се преименува в ДГ”Дъга”-с Решение на ОС-Пловдив №26/13.12.1991г.
От м.април 1999г. директор на ДГ „Дъга” става Димитринка Ангелова Симеонова, която през май 2006г.е удостоена с Почетния знак на гр.Пловдив.
С Почетен знак на гр.Пловдив е удостоен и колектива на детското заведение през 2008г.
През м.май 2015г. г-жа Симеонова получава почетен приз „Неофит Рилски“ .

СТРАТЕГИЯ

Създаване на условия в организирания педагогически процес за развитие на съвкупност от общочовешки ценности, които регулират взаимодействието между личността на детето и заобикалящата го среда.

ПРИОРИТЕТИ

1.     Професионалните усилия на педагогическия екип да създават условия децата да бъдат здрави, да общуват и действат, да се адаптират и самоорганизират, да се развиват техните поведенчески, мотивационни и когнитивни структури;
2.     Приобщаване на децата към природата чрез различните видове изкуства – основа за стимулиране на детското творчество и въображениe
3. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание в детската градина.
4. Създаване на условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования.
5. Равен шанс и достъп до образование.

Мисия и Визия

Функциониране на ДГ като хуманно-демократична среда за образование и оптимално развитие на детската общност в нея.
ДГ “ДЪГА” – образователно пространство за творчество, културно-възпитателна работа и сътрудничество на педагога с децата.

 

ДГ „Дъга” се ползва с висок обществен имидж. Това се дължи на професионалните достойнства и качества на сформирания екип от учители и обслужващ персонал, сработване на целия екип както помежду си, така и с родители и кварталната общественост. „

Г-жа Димитринка Симеонова

директор на ДГ „Дъга“ в периода  1999г. – 2021г.

Благородна инициатива

„Доброто продължава“

Възпитанието на ценности от най-ранно детство предполага добър житейски старт, а ползата за обществото е неоценима. Човек, възпитан така, изгражда характер, който се проявява в ситуация на морален избор. През 2017г. възникна идеята на учители, родители и деца за благородната инициатива „Доброто продължава“ с Кауза през 2017г., 2018г. и 2019г.

Грамоти от участието във фестивал “ Коледарче „

Грамоти от участието във фестивал “ Коледарче „

Децата и техните педагози от IV A група, при ДГ " Дъга ", гр. Пловдив, заслужено получиха грамоти за участието си във фестивала " Коледарче ", организиран от община Хасково. С това свое участие, те показаха, че в детската градина децата се възпитават в духа на...

повече информация
Посещение на децата от 4″б“ група на шоколадова фабрика „Гайо“

Посещение на децата от 4″б“ група на шоколадова фабрика „Гайо“

Точно преди година прочетохме на децата книгата на Роалд Дал "Чарли и шоколадовата фабрика". Те копнееха да са на мястото на малкия Чарли Бъкет и да се потопят в магията на шоколада! И ето, че една година по-късно,... МЕЧТИТЕ СЕ...

повече информация

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: daga@dg.plovdiv.bg

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.