През 2019г., нашата кауза е „ Аз обичам животните“
-целта ни е да възпитаме качества на обич, грижа, отговорност и добросърдечност към животните; да утвърдим представата им за света като едно цяло, в което освен, че всички имат равни права, е и повече от нормално по-силните да бъдат защитници на по-слабите. Именно в предучилищна възраст се формират тези качества на личността и веднъж изградени те остават за цял живот, защото общуването с животните прави хората хора.
Планирани събития:
-мултимедийно представяне  пред децата на обитателите на   ОП“Зооветеринарен комплекс“-гр.Пловдив,  филмчета за различни животни и начина им на живот.-м.февруари;
-обособяване във всички групи на „Кът за дарения“, в който родителите могат да  дарят различни аксесоари, дрешки, храна, изработени от тях различни материали-къщички и др. -от м.февруари;
– изложба на снимки на децата с техните домашни любимци и рисунки на тема:“ Моят домашен любимец-рисувам с мама и тате –от м. февруари 2019г.
-„Запознай се с мен“-запознаване на децата  с част от обитателите на дома в двора на детското заведение-м.април;
-Великденски базар на изработени от деца, родители и учители материали
-Посещение на зоологическата градина в гр.Пазарджик-с деца от четвърта възрастова група;
-Финален  концерт на кампанията пред родителите и отчитане на Кауза 2019г.-м.май 2019г.