МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ ”ДЪГА”

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването в ДГ.
3. Изследване на кръв и урина ,извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в ДГ.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.
При отсъствие на дете от ДГ за повече от 10 дни се представя мед.бележка от личния лекар за липса на контакт с болен, при отсъствие над 2 месеца-еднократен отрицателен резултат от чревни паразити

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в ДГ „Дъга“ за новата учебна 2024/2025 год. ще бъдат приети 2 групи за първа възрастова група.

Процедура за самостоятелна организация на предучилищното образование

Информация за родителите, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна организация.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

Възможност за индивидуални консултации и срещи с родители и учители да се осъществяват в приемното време на учителите или в удобно за двете страни време. Срещите могат да бъдат планирани или инцидентни, когато конкретна ситуация или поведението на детето ги прави необходими.

ПРИЕМНО  ВРЕМЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ:

ВСЕКИ ДЕН ОТ : 13.00ч.-13.30ч.

18.00ч.-18.30ч.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ПСИХОЛОГ

Предвиждат се индивидуални консултации и срещи на родители с психолога ежедневно, след предварително записване.

ПРИЕМНО  ВРЕМЕ  НА ПСИХОЛОГА:

ВСЕКИ ДЕН ОТ : 8.00ч.-9.00ч.

ВАЖНО за родителите по новата НАРЕДБА

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2023/2024

 

Учители: Невин Иванова, Стефка Петрова

Седмичен график

Учители: Катрин Благова, Мина Върбева

Седмичен график

Учители: Елисавета Стойнова, Катерина Дингилова

Седмичен график

Учители: Иванка Мутафчийска, Иванка Неделчева

Седмичен график

Учители: Розалина Петрова, Марина Кунчева

Седмичен график

Учители: Галя Чикова, Мирела Георгиева

Седмичен график

Учители: Цветана Зайкова, Теодора Примова

Седмичен график

Дарения

 

ДАРЕНИЯ ПРЕЗ 2022г.
 1. Настоятелство при ДГ „Дъга“- дидактични игри и материали на стойност 377.66 лв.
 2. Настоятелство при ДГ „Дъга“- дидактични игри и материали на стойност 394.10 лв.
 3. Родители на деца от втора група- олекотени завивки на стойност 378 лв.
 4. Настоятелство при ДГ „Дъга“- ламинатор и фолио за ламиниране на стойност 53.97 лв.
 5. Настоятелство при ДГ „Дъга“- градинска къща с кухня на стойност 336.98 лв.
 6. Настоятелство при ДГ „Дъга“-дидактични игри и играчки на стойност 435.08 лв.
 7. Родители на деца от трета „А“ група- детски дървен магазин и комплект пособия към него на стойност 125.97 лв. 
ДАРЕНИЯ ПРЕЗ 2021г.
 1. Настоятелство при ДГ „Дъга“ – изкуствена трева за площадка на стойност 394.06 лв.
 2. Настоятелство при ДГ „Дъга“- алуминиеви щори на стойност 341.49 лв.
 3. Настоятелство при ДГ „Дъга“ – детски играчки и материали на стойност 349.97 лв.
 4. Родители на деца от трета „Б“ група – детски играчки и материали на стойност 358.85 лв
 5. Родители на деца от първа група – възглавнички мемори пух на стойност 180 лв.
 6. Родители на деца от втора „Б“ група – детска къщичка, детска маса за пикник и играчки на стойност 400.55 лв.
 7. Родители на деца от втора „Б“ група – детска къщичка за кукли, аксесоари за къща за кукли и детска писта на стойност 243.95 лв.
 8. Родители на деца от втора „А“ група – дървена детска кухня на стойност 120 лв.
 9. г-жа Костуркова – детски робот “Photon Robot” на стойност 589.80 лв.

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: [email protected]

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.