МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ ”ДЪГА”

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването в ДГ.
3. Изследване на кръв и урина ,извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в ДГ.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.
При отсъствие на дете от ДГ за повече от 10 дни се представя мед.бележка от личния лекар за липса на контакт с болен, при отсъствие над 2 месеца-еднократен отрицателен резултат от чревни паразити

ВАЖНО за родителите по новата НАРЕДБА

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2020/2021

Учители: Стефка Петрова – Галя Чикова

Седмичен график

Учители: Цветана Зайкова – Теодора Примова

Седмичен график

Учители: Невин Иванова – Таня Радева

Седмичен график

Учители: Катрин Благова – Мина Върбева

Седмичен график

Учители: Бойка Палийска – Гергана Павлова

Седмичен график

Учители: Иванка Мутафчийска – Иванка Неделчева

Седмичен график

Учители: Розалина Петрова – Марина Кунчева

Седмичен график

Вътрешни документи и услуги за ползване

 

Дарители

 

01.

Родители на деца от 1-б група-детски образователни игри и материали на стойност 225лв.

03.

Родители на деца от 1-б група-детски дървен магазин на стойност 80лв.

02.

Родители на деца от 1-б група-детски образователни игри и материали на стойност 140лв.

04.

Родители на деца от 1-а група-дървена къщичка и детска работна маса на стойност 120лв.

деца

помощник възпитатели

Учители

кухненски персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: daga@dg.plovdiv.bg

 

Политика за недопускане на дискриминация 

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.