Прием на деца

Децата постъпват в ДГ не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. При създадени условия в ДГ за отглеждане на деца в яслена възраст и наличие на свободни места,  може да постъпят и деца при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването…

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2019/2020

 

Учители: Невин Иванова – Таня Радева

Седмичен график

Учители: Катрин Благова – Мина Върбева

Седмичен график

Учители: Бойка Палийска – Гергана Павлова

Седмичен график

Учители: Иванка Мутафчийска – Иванка Неделчева

Седмичен график

Учители: Розалина Петрова – Марина Кунчева

Седмичен график

Учители: Теодора Примова – Стефка Петрова

Седмичен график

Учители: Витка Пиронкова – Цветана Зайкова

Седмичен график

 

Дарители

 

01.

Родители на деца от 1-б група-детски образователни игри и материали на стойност 225лв.

03.

Родители на деца от 1-б група-детски дървен магазин на стойност 80лв.

02.

Родители на деца от 1-б група-детски образователни игри и материали на стойност 140лв.

04.

Родители на деца от 1-а група-дървена къщичка и детска работна маса на стойност 120лв.

Предстоящи събития

 

y

Откриване на новата учебна 2019-2020 година

Празникът ще се състои на 27.09.2019 г. от 10.00 ч. в двора на Детското заведение.

деца

помощник възпитатели

Учители

кухненски персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: daga@dg.plovdiv.bg

 

Политика за недопускане на дискриминация 

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.