МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДГ ”ДЪГА”

1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването в ДГ.
3. Изследване на кръв и урина ,извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в ДГ.
4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.
При отсъствие на дете от ДГ за повече от 10 дни се представя мед.бележка от личния лекар за липса на контакт с болен, при отсъствие над 2 месеца-еднократен отрицателен резултат от чревни паразити

ГРАФИК КЛАСИРАНИЯ за 2022 календарна година

Г Р А Ф И К на дейностите за 2022 календарна година, съгласно Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив.

Процедура за самостоятелна организация на предучилищното образование

Информация за родителите, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна организация.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

Възможност за индивидуални консултации и срещи с родители и учители да се осъществяват в приемното време на учителите или в удобно за двете страни време. Срещите могат да бъдат планирани или инцидентни, когато конкретна ситуация или поведението на детето ги прави необходими.

ПРИЕМНО  ВРЕМЕ  НА  УЧИТЕЛИТЕ:

ВСЕКИ ДЕН ОТ : 13.00ч.-13.30ч.

18.00ч.-18.30ч.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ПСИХОЛОГ

Предвиждат се индивидуални консултации и срещи на родители с психолога ежедневно, след предварително записване.

ПРИЕМНО  ВРЕМЕ  НА ПСИХОЛОГА:

ВСЕКИ ДЕН ОТ : 8.00ч.-9.00ч.

ВАЖНО за родителите по новата НАРЕДБА

за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА 2021/2022

 

Учители: Розалина Петрова, Марина Кунчева

Седмичен график

Учители: Галя Чикова, Денка Стамболджийска

Седмичен график

Учители: Цветана Зайкова, Теодора Примова

Седмичен график

Учители: Невин Иванова, Стефка Петрова

Седмичен график

Учители: Катрин Благова, Мина Върбева

Седмичен график

Учители: Бойка Палийска, Гергана Павлова

Седмичен график

Учители: Иванка Мутафчииска, Иванка Неделчева

Седмичен график

Вътрешни документи и услуги за ползване

 

Дарители

 

01.

Родители на деца от 1-б група-детски образователни игри и материали на стойност 225лв.

03.

Родители на деца от 1-б група-детски дървен магазин на стойност 80лв.

02.

Родители на деца от 1-б група-детски образователни игри и материали на стойност 140лв.

04.

Родители на деца от 1-а група-дървена къщичка и детска работна маса на стойност 120лв.

деца

помощник възпитатели

психолог

Учители

кухненски персонал

адм. персонал

Контакти

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Филипово" №34

Тел./факс: 032/953831

Email: daga@dg.plovdiv.bg

 

Политика за недопускане на дискриминация

Особено внимание се обръща на уважаване достойнството и зачитане правата на всяко дете. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето и Конституцията на Република България.