През 2017г. възникна идеята на учители, родители и деца за благородната инициатива „Доброто продължава“с Кауза през 2017г. – възпитаване на уважение, обич и взаимопомощ към възрастните хора; бяха подкрепени обитателите на  Дом за възрастни хора „Св.Св.Василий Велики“ в гр.Пловдив с хранителни дарения и два нови климатика; осъществени посещения на децата с концертна програма и изработени от тях новогодишни картички по повод Християнския празник „Рождество Христово“. На гости в детското заведения бяха и група от възрастните хора, посрещнати с много вълнение и обич от децата, които  ги поздравихас  музикална програма.