Тема на обучението: „Интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации с интерактивна дъска“
Място на провеждане: ДГ „Дъга“, гр.Пловдив
Период на провеждане: 22.10.2022г.
Продължителност: 16 часа ( 8 часа присъствено и 8 часа дистанционна форма)
Наименование на обучителната организация: СНЦ „Образование и технологии“
Брой педагогически специалисти: 16