Тема на обучението: „Дизайн мислене за отворено обучение“
Място на провеждане: хотел „Домейн“, гр.Пещера
Период на провеждане: 18 юни – 19 юни 2022г.
Продължителност: 16 часа ( 8 часа присъствено и 8 часа неприсъствено обучение)
Наименование на обучителната организация: „Евроклас- консулт“ ООД
Брой педагогически специалисти: 14