Тема на обучението: „Адаптацията на деца, постъпващи в общински детски градини“
Място на провеждане: гр. Пловдив, зала в Община Марица
Период на провеждане: 25.03.2023 г.
Продължителност: 16 акад. часа ( 8+8 ), частично присъствена форма
Наименование на обучителната организация: „Евроклас консулт прим“
Брой педагогически специалисти: 15