Дата: 2 декември 2023 г.
Брой участници: 13
Обучителна организация: „ЕВРОКЛАС КОНСУЛТ ПЛЮС“ ЕООД

.