Tема: „Устойчиво управление на активности с математическо съдържание в детската градина“
Продължителност на обучението: 16 академични часа / 8 в присъствена форма /
1 квалификационен  кредит
Брой участници: 13
Място на провеждане: сградата на ДГ „Дъга“, ул. „Филипово“ № 34
Дата: 02.12.2023 г.  за присъствена форма на обучение
/частично присъствена форма/
Обучителна организация: „ЕВРОКЛАС КОНСУЛТ ПЛЮС“ ЕООД
.