Предстоящо обучение на тема:  „Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие.“
Дата на обучението: от 18.05.2024 г.  до 19.05.2024 г.
Място на провеждане: с. Белащица, хотел „Алхемист Резиденс Фон Голденбург“
Форма на обучение: частично присъствена
Продължителност: 16 акад. часа / 8 акад. часа присъствена форма/
Квалификационни кредити: 1 кредит
Начин на завършване на обучението: Защита на проект; тест
брой педагогически специалисти: 17
Обучителна организация: Евроклас консулт плюс – гр. Пловдив