Продължителност на обучението -16 академични часа, с 1 квалификационен кредит. Ще участват 9 педагогически специалисти.