Дата: 02 – 03.09.2023 г.

Mясто на провеждане: Център за творческо обучение, гр.Пловдив, Бизнес център „Рилон“, бул.“Христо Ботев“92 В, ет.1. 

Продължителност на обучението -16 академични часа, с 1 квалификационен кредит. Ще участват 9 педагогически специалисти.