Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в ДГ „Дъга“ за новата учебна 2023/2024 год. ще бъдат приети 2 нови групи. Една първа възрастова група и една смесена група с деца от първа и втора възрастова група. Смесената група цели осигуряване на свободни места и обхващане на 4-годишните деца, които подлежат на задължително предучилищно образование през учебната 2023/2024год. съгласно чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование /изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г./.