Днес младежите от Национално Движение „Ново Начало“  изнесоха “Урок по родолюбие” на децата от подготвителните групи в ДГ” Дъга”