Предстоящо обучение  от 18.05.2024 г.

Предстоящо обучение от 18.05.2024 г.

Предстоящо обучение на тема:  „Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие.“ Дата на обучението: от 18.05.2024 г.  до 19.05.2024 г. Място на провеждане: с. Белащица,...
Предстоящо обучение  от 18.05.2024 г.

Предстоящо обучение на тема: „Устойчиво управление на активности с математическо съдържание в детската градина“

Tема: „Устойчиво управление на активности с математическо съдържание в детската градина“ Продължителност на обучението: 16 академични часа / 8 в присъствена форма / 1 квалификационен  кредит Брой участници: 13 Място на провеждане: сградата на ДГ „Дъга“,...
Провеждане на обучение на тема „Училище в облака: въведение“

Провеждане на обучение на тема „Училище в облака: въведение“

Дата: 02 – 03.09.2023 г. Mясто на провеждане: Център за творческо обучение, гр.Пловдив, Бизнес център „Рилон“, бул.“Христо Ботев“92 В, ет.1.  Продължителност на обучението -16 академични часа, с 1 квалификационен кредит. Ще участват 9...
Предстоящо обучение  от 18.05.2024 г.

Предстоящо обучение на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Тема на обучението: „Адаптацията на деца, постъпващи в общински детски градини“ Място на провеждане: гр. Пловдив, зала в Община Марица Период на провеждане: 25.03.2023 г. Продължителност: 16 акад. часа ( 8+8 ), частично присъствена форма Наименование на...
Предстоящо обучение  от 18.05.2024 г.

Предстоящи обучения на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Тема на обучението: „Интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации с интерактивна дъска“ Място на провеждане: ДГ „Дъга“, гр.Пловдив Период на провеждане: 22.10.2022г. Продължителност:...