Провеждане на обучение на тема „Училище в облака: въведение“

Провеждане на обучение на тема „Училище в облака: въведение“

Дата: 02 – 03.09.2023 г. Mясто на провеждане: Център за творческо обучение, гр.Пловдив, Бизнес център „Рилон“, бул.“Христо Ботев“92 В, ет.1.  Продължителност на обучението -16 академични часа, с 1 квалификационен кредит. Ще участват 9...
Предстоящо обучение на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Предстоящо обучение на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Тема на обучението: „Адаптацията на деца, постъпващи в общински детски градини“ Място на провеждане: гр. Пловдив, зала в Община Марица Период на провеждане: 25.03.2023 г. Продължителност: 16 акад. часа ( 8+8 ), частично присъствена форма Наименование на...
Предстоящо обучение на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Предстоящи обучения на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Тема на обучението: „Интегриране на технологии в детската градина чрез използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации с интерактивна дъска“ Място на провеждане: ДГ „Дъга“, гр.Пловдив Период на провеждане: 22.10.2022г. Продължителност:...
Предстоящо обучение на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Предстоящи обучения на педагогическия екип на ДГ „Дъга“

Тема на обучението: „Дизайн мислене за отворено обучение“ Място на провеждане: хотел „Домейн“, гр.Пещера Период на провеждане: 18 юни – 19 юни 2022г. Продължителност: 16 часа ( 8 часа присъствено и 8 часа неприсъствено обучение)...