Децата от 3-та А и 3- та Б група на ДГ”Дъга” се присъединиха към
международната кампания “Дни на безопастността на пътя” (ROADPOL
Safety Dais”). Чрез различни интрактивни дейности и игри децата
затвърдиха знанията си относно безопасното поведение на пътя.